Geld verdienen

Welkom op de vernieuwde website GoudMails.nl !                                                                                      

GoudMails Terms Of Service

GoudMails Terms Of Service

Door in te schrijven en het acief gebruiken van het GoudMails programma gaat u akkoord met alle voorwaarden en condities die in deze overeenkomst worden genoemd. GoudMails mag, op ieder moment, ervoor kiezen om dingen toe te voegen, te veranderen en/of te verwijderen (van gedeeltes) uit deze overeenkomst en worden veranderingen van kracht zonder vooraf de leden te hoeven informeren. Leden worden geïnformeerd over elke verandering van dit beleid via een email, verstuurd naar hun primaire contactemailadres dat is opgegeven tijdens het inschrijven bij GoudMails . Als een wijziging onacceptabel voor je is, bestaat er slechts de mogelijkheid om deze overeenkomst te beëindigen. Als je vervolgens blijft deelnemen aan het GoudMails programma nadat wij je op de hoogte hebben gesteld van de verandering in onze overeenkomst,  is deze nieuwe overeenkomst bindend.

Verantwoordelijkheid van de Leden:
Je moet minimaal 13 jaar zijn of ouder om te mogen deelnemen aan dit programma. Ons programma is open gesteld voor mensen uit US en verder uit alle landen ter wereld voor zover dit door de lokale wetgeving is toegestaan.

Je gaat ermee akkoord dat je gebruik moet maken tijdens het inschrijven van je eigen naam en email adres, je mag geen valse identiteit aannemen. Je mag niet meerdere keren inschrijven met verschillende emailadressen. Je computer mag niet ook door een ander persoon gebruikt worden die ook een account heeft bij GoudMails .

Je zult de combinatie van je emailadres/wachtwoord gebruiken om toegang te krijgen tot je account, het is jouw verantwoordelijkheid om deze informatie geheim te houden, je mag deze informatie veranderen door in je account in te loggen en naar de link "Mijn gegevens" te gaan.
Je bent hoofdverantwoordelijk voor alle gebruik van je GoudMails account inclusief de toestemming die je aan een ander geeft om je account te gebruiken.

Als er zich een geval van fraude, systeemmisbruik of enige activiteit verondersteld als onbehoorlijk of illegaal door GoudMails wordt ontdekt, resulteert dit in verwijdering van het lid en eventueel gerechtelijke stappen zullen worden ondernomen. Iedere stap die leidt tot het verkrijgen van een bevestigingsmail om credits te ontvangen in je account kan leiden tot uitsluiting.

Je moet het email account behouden dat je gebruikte tijdens inschrijving bij GoudMails . Je gaat er mee akkoord om email advertenties te ontvangen van GoudMails met een maximum van (10) per dag.

Als zich het feit voordoet dat je emailaccount geblokkeerd is of afgesloten voor berichten van GoudMails , zal je account worden verwijderd. Met name gebeurt dit bij emailaccounts die regelmatig vol zijn. Het sturen van rotzooi naar ons resulteert automatisch in het verwijderen van het account en de aanspraak op de verdiensten tot en met de datum van verwijdering. Auto-responses worden ook onmiddellijk automatisch verwijderd.

De relatie tussen beide partijen:
Het lid en GoudMails zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze overeenkomst leidt tot wat voor partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of een verhouding werknemer/werkgever tussen jou en GoudMails dan ook. Je moet begrijpen dat je niet de mogelijkheid hebt om aanbiedingen te doen of te accepteren of te vertegenwoordigen namens GoudMails   . Je mag geen beloftes doen, niet op je site of waar dan ook, dat iets uit dit onderdeel zal tegenspreken. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van wat voor belastingen dan ook over het geld dat je verdient met deelname aan dit programma.

Beperking van aansprakelijkheid:
GoudMails   is niet aansprakelijk voor verloren gegane verdiensten, verloren gegane kansen of iedere andere directe of indirecte, speciale, veronderstelde, incidentele of consequente schade voortkomende uit of verband houdende met de overeenkomst van het GoudMails programma, ook al is  GoudMails op de hoogte gebracht omtrent de mogelijkheid van eventuele schade. Derhalve, GoudMails beperkt de verantwoordelijkheid die ontstaat onder deze overeenkomst en zal nooit meer kunnen bedragen dan het bedrag aan totale beloningen die zijn betaald of betaalbaar zijn aan jou krachtens deze overeenkomst.

Betalingen:
Leden
verdienen door het ontvangen van betaalde emails en het bezoeken van de website van de adverteerder nadat ze hun leden ID in de daarvoor bestemde pagina hebben ingevoerd op de website van GoudMails . Leden kunnen verdienen door nieuwe leden lid te maken van het GoudMails programma. Leden verdienen een percentage van de advertentieopbrengsten verdiend door GoudMails

GoudMails zal leden betalen als hun saldo het minimum uitbetaalbedrag heeft bereikt,  vastgesteld is door GoudMails Op het moment dat dit bedrag is bereikt , kan het lid om een uitbetaling verzoeken. Betalingen zullen worden gedaan binnen 30 dagen.

Spam:
Je mag je referral link niet promoten middels ongevraagde email (zgn. SPAMMING), newsgroep postings, of welke andere methode van massacommunicatie dan ook. Het niet nakomen hiervan leidt tot directe verwijdering van het lidmaatschap van GoudMails en kan leiden tot gerechtelijke stappen. GoudMails steunt ontegenzeggelijk de Anti-Spamming wetgeving. Spamming is een ernstig vergrijp. Ieder lid dat gepakt wordt met Spamming zal niet alleen zijn account direct verliezen, maar ook zijn verdiensten uit het verleden, heden en in de toekomst, maar zal ook verantwoordelijk gehouden worden voor Spamming. ook zullen wij meewerken met de overheid en onderzoeken die voortkomen uit het Spamming incident. GoudMails kan u 5,- in rekening brengen per spam email die is verzonden. Meerdere inschrijvingen zullen resulteren in het direct verwijderen van alle betrokken accounts. Meerdere keren aanmelden vanaf dezelfde computer wordt ook gezien als fraude. GoudMails zal kosten in rekening brengen en de verdiensten terugvorderen voor de meerdere aanmeldingen.


GoudMails is onderdeel van OCM-Media- KvK : NL001379699b43 te Apeldoorn

Algemene Voorwaarden || Privacy verklaring || Links ||