Geld verdienen

Welkom op de vernieuwde website GoudMails.nl !                                                                                      

Algemene Voorwaarden & Privacy Beleid

Registratie
1.0 - Sinds 1 januari 2008 is het aanmelden bij GoudMails alleen mogelijk als u woonachtig bent in Nederland en Belgie.
1.1 - Uitbetalingen geschieden enkel naar een Nederlandse of Belgische bank- of Girorekening.
1.2 - Belgen dienen IBAN en BIC op te geven voor het succesvol verwerken van hun uitbetaling
1.3 - Verzoek tot uitbetaling is mogelijk als uw saldo € 20.00 (zegge twintig euro) of hoger is (tijdelijk € 10,-).
1.4 - Uitbetalingen worden binnen 45 werkdagen na aanvraag verwerkt.
1.5 - GoudMails is nimmer aansprakelijk voor fouten en/of bugs in haar systeem.
1.6 - Gelden verdiend door fouten en of bugs in het systeem worden niet uitbetaald
1.7 - Bij aanmelding op ons spaarprogramma gaat u nadrukkelijk akkoord met het ontvangen van commerciele nieuwsbrieven.
1.8 - Om in aanmerking te komen voor een uitbetaling dient u uw profiel volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
1.9 - Er is geen minimumleeftijd voor deelname aan het GoudMails spaarprogramma.


Account
2.0 - Een account is persoonsgebonden en mag niet worden overgedragen.
2.1 - Bij constatering van overdraging zonder onze toestemming verwijderen wij zonder waarschuwing het account.
2.2 - U dient tenminste 1 (zegge één) maal per 30 (zegge dertig) dagen in te loggen of enige andere activiteit te vertonen.
2.3 - Wij staan slechts 1 (zegge één) account toe per persoon.
2.4 - Wij staan slechts 1 (zegge één) account toe per IP / PC.
2.5 - Bij constatering van meerdere accounts zijn wij genoodzaakt al uw accounts te verwijderen. Eventuele verdiensten en/of referrals gaan hierbij verloren.


Punten
3.0 - Punten kunt u sparen d.m.v. het lezen van betaalde emails, betaalde clicks, marktonderzoeken en enquétes.
3.1 - Punten kunnen ingewisseld worden voor o.a. advertenties.
3.2 - Punten kunnen niet ingewisseld worden voor geld en hebben dan ook geen geldwaarde.


Leden aanbrengen
4.0 - Leden aanbrengen is toegestaan op alle mogelijke manieren met uitzondering van SPAM.
4.1 - Het is toegestaan leden te werven door het geven van een beloning, winkans(en) en/of andere incentives.


Het GoudMails spaarprogramma
5.0 - Bij tegenvallende resultaten behoudt GoudMails zich het recht toe te stoppen met haar spaarprogramma.
5.1 - Mocht GoudMails, om welke reden dan ook, haar activiteiten staken, worden alle saldi boven de € 20,- (zegge twintig) euro alsnog uitbetaald.
5.2 - GoudMails is op geen enkele manier verplicht een minimum aantal acties te versturen aan haar leden.
5.3 - De hierbovengenoemde bepaling geldt ook voor de betaalde clicks, betaalde aanmeldingen, enquétes en marktonderzoeken
5.4 - GoudMails behoudt zich het recht toe leden te verwijderen mits hiervoor een geldige reden kan worden overlegd.


Overige bepalingen
6.0 - GoudMails behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden ten alle tijde te wijzigen wanneer zij dit nodig acht.
6.1 - In geval van belangrijke wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zullen wij de leden hiervan op de hoogte brengen.
6.2 - Wanneer u niet akkoord gaat met wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden dient u zich af te melden.
6.3 - Het Goudmails online spaarprogramma is een onderdeel van OCM-Media
6.4 - OCM-media is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder registratienummer NL001379699b43 .
6.5 - Copyright 2013 OCM-Media
6.6 - Alle rechten voorbehouden


GoudMails is onderdeel van OCM-Media- KvK : NL001379699b43 te Apeldoorn

Algemene Voorwaarden || Privacy verklaring || Links ||